Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

  Podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen "nařízení GDPR").

 1. Obecná ustanovení

  Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Cílem tohoto textu je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o svých osobních údajích a uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

  Doporučujeme se s těmito informacemi pečlivě seznámit.

 2. Správce osobních údajů

  Správcem zpracovávajícím vaše osobní údaje jsou:

  Společnosti skupiny Tipsport

  • Tipsport.net a.s., IČ: 281 78 653, Politických vězňů 156, 266 01 Beroun

  • CHANCE a.s. , IČ: 281 78 815, Politických vězňů 156, 266 01 Beroun

  • Loterie Korunka s.r.o., IČ: 27172813, Politických vězňů 156, 266 01 Beroun

  (dále jen „správce“). V případě nejasností, dotazů, podnětů nebo stížností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, se na nás můžete kdykoliv obrátit zasláním e-mailu na: [email protected], nebo písemně na adresu správce. Kontaktní údaje pověřence pro dohled nad zpracováním osobních údajů: [email protected].

  Ostatní kontaktní údaje naleznete na https://jobs.tipsport.cz/kontakt/.

 3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

  Název a popis zpracovatelské činnosti - účel a právní základ, jiné důležité skutečnosti Kategorie subjekty údajů Kategorie osobních údajů Lhůta na výmaz osobních údajů Kategorie příjemců (externí)
  Výběr zaměstnanců - pokud se u nás ucházíte o práci, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci životopisu, s cílem posoudit vaši vhodnost na požadovanou pracovní pozici. Zpracování provádíme v rámci před-smluvních vztahů na základě vaší žádosti. uchazeči o zaměstnání Osobní údaje (zejména identifikační, kontaktní údaje, fotografie, údaje týkající se profesního a osobního života, behaviorální údaje - například zvyklosti, preference, finanční údaje - například požadovaný/nabízený plat) 1 rok. jiný oprávněný subjekt
 4. Sdílení a předávání osobních údajů - příjemci osobních údajů

  Informace z některých výše uvedených zpracovatelských operací se v aplikovatelných případech a v nezbytném rozsahu mohou použít k prokázání, uplatňování nebo obhajobě našich právních nároků nebo právních nároků třetí strany (například poskytnutí údajů orgánům činným v trestním řízení, exekutorovi, advokátům atd.), v rámci soudních nebo mimosoudních řízení, vymáhání pohledávek a podobně. Některé získané osobní údaje (např. potvrzení, záznamy, další dokumenty potvrzující danou skutečnost atd.) se mohou uchovávat a používat jako "důkaz" pro účely auditů, kontrolní činnosti ze strany třetích stran, v rámci ověřování řádného plnění povinností správce v souladu s legislativními požadavky nebo jinými požadavky (smluvními, odvětvovými atd.).

 5. Zabezpečení dat

  Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

 6. Vaše práva jako subjektu údajů

  Jako subjekt údajů, o kterém zpracováváme osobní údaje, máte v souladu s nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tato práva zahrnují právo žádat od správce přístup k osobním údajům, které o vás zpracovává, právo na opravu (případně doplnění) osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že se rozhodnete využít některá z těchto práv, můžete k tomu použít náš formulář žádosti, který je k dispozici v úplných informacích o zpracování vašich osobních údajů. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo si myslíte, že jsme porušili vaše práva nebo zpracováváme vaše osobní údaje nespravedlivě, nezákonně a podobně, máte možnost podat stížnost - návrh na zahájení řízení dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

 7. Aktualizace Informací o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

  Průběžně můžeme Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: https://jobs.tipsport.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

Hledáme kolegy do týmu

Strategie a rozvoj (0)

Analyzuj s námi potřeby a příležitosti. Rozvíjej nové produkty a služby. A především pečuj o největší komunitu sázkařů, aby měli ze hry radost.

Marketing (1)

Pečuj s námi o stávající zákazníky a přiváděj další sázkaře formou kampaní. Monitoruj konkurenci a vytvářej strategii. Starej se o naše značky a jejich dobré jméno.

Divize IT (6)

Vyvíjej a zdokonaluj software pro sázení na smartphonu i desktopu. Spravuj celý IT systém firmy. Díky technologiím je Tipsport vždy nejméně o krok napřed.

Vnitřní správa (0)

Podílej se na efektivním a bezchybném fungování firmy. Všechno musí šlapat – od uvítání návštěv přes včasnou výplatu mezd až po nábor nových kolegů.

Holdingový provoz (1)

Spravuj s námi tisícovku poboček po celé zemi. Je důležité o ně pečovat, protože právě pobočky a jejich zaměstnanci představují tvář Tipsportu.

Kurzové sázky (2)

Buď součástí oddělení, které je srdcem Tipsportu už od jeho samotného vzniku. Na tobě bude záležet, abychom drželi správný kurz.

Online casino (1)

Provozuj a rozvíjej s námi online casino na webu a v mobilních aplikacích. Nabízej klientům jen ty nejpopulárnější hry na trhu a nejhodnotnější soutěže.

Volné pozice

ML specialista senior

Beroun

Produktový manažer pro online casino

Beroun

Specialista prevence podvodů

Beroun a Brno

Marketing

 • Pracovník zákaznické podpory (slovenština)

  Beroun

Divize IT

 • IT analytik

  Beroun

 • IT projektový manažer

  Beroun a Praha

 • Nastartuj svoji kariéru v IT jako Specialista servicedesku aplikační podpory

  Beroun

 • Specialista aplikační bezpečnosti senior

  Beroun a Praha

 • F5 administrátor

  Beroun a Praha

 • Specialista prevence podvodů

  Beroun a Brno

Holdingový provoz

 • Chance - provozní pracovník pobočky sázkové kanceláře - Choceň

  Choceň

Kurzové sázky

 • Bookmaker junior pro Live sázky

  Beroun

 • ML specialista senior

  Beroun

Online casino

 • Produktový manažer pro online casino

  Beroun

Další pozice

 • NEZAUJALA TĚ ŽÁDNÁ VYPSANÁ POZICE?

  Beroun

Co říkají tipsporťáci?

Líbí se mi filosofie, která se u nás uplatňuje, že když práce člověka baví, tak ji dělá velmi dobře. V tom máme štěstí, že řízení rizik v sázkovce v sobě výborně kombinuje matematiku, analytické myšlení a sport. Navíc každý se nějak vyprofiluje a je mu umožněn posun do oblastí, které jsou mu bližší. Nebojíme se v tomto ohledu improvizovat a řekl bych, že to funguje.

Vojtěch Pivnička
vedoucí řízení rizik