Zásady ochrany osobních údajů v PERSONALISTICE

 1. Obecná ustanovení

  Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují o tom, jak Tipsport .NET a.s. a CHANCE a.s. získávají, uchovávají a dále zpracovávají osobní údaje v souvislosti s náborem zaměstnanců. 

  V těchto Zásadách ochrany osobních údajů zpřístupňujeme informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje, a o vašich právech a způsobu jejich uplatnění.

  Doporučujeme vám pečlivě se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 2. Správce osobních údajů

  Správcem vašich osobních údajů je Tipsport.net a.s. IČ: 28178653 DIČ: CZ699000475 Sídlo: Politických vězňů 156, 266 01 Beroun – Centrum.
  Aktuální kontaktní údaje naleznete na https://jobs.tipsport.cz/kontakt/

 3. Výběrové řízení na pozici

  Při každém výběrovém řízení zpracováváme osobní údaje po níže vymezenou dobu, pro níže vymezené účely a na základě níže vymezených právních základů:

  1. Kontaktní údaje uchazeče

  2. Pro možnost s vámi komunikovat během a po výběrovém řízení, zpracováváme zejména vaše Jméno, Příjmení, Email a telefon. Tyto údaje jsou v našem HR systému uloženy po dobu maximálně 2 let od ukončení výběrového řízení.

  3. Obsah životopisu

  4. Váš životopis je jako nutný podklad v plném znění zpracováván společně s vašimi kontaktními údaji. Dokument v nezměněné podobě držíme v našem HR systému po dobu maximálně 2 let od ukončení výběrového řízení

  5. Emailová komunikace

  Během domlouváni terminu pohovoru či doplnění detailu vašeho osobního profilu, jsou vaše údaje součástí nestrukturovaných dat na serveru našeho emailového providera. Po ukončení výběrového řízení se cela komunikace archivuje v našem HR systému a držíme ji po dobu maximálně 2 let od ukončení výběrového řízení.

 4. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

  1. Příjemci osobních údajů

  Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související poskytováním našich služeb. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

   společnost PC HELP, a.s., 60748516, Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, dodavatel našeho HR systému Plusportal v případech zásahů do našeho HR systému z důvody podpory či upgradu na novější verzi.

   k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci či právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

 5. Zabezpečení dat

 6. Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření obsahují metodiku bezpečného vývoje našich aplikaci a služeb, zabezpečení síťového provozu a to jak interních tak externích sítí a přístupu, a silné ověřování každého pracovníka či dodavatele podílejícího se na zpracování. Kazdy přístup je evidován v monitorovacím systému tak aby bylo zajištěno dosažení pouze nezbytné nutné úrovně práce s vašimi osobními údaji k poskytování nejvyšší kvality našich služeb. Organizační opatření pomáhají prosadit bezpečně nakládání se všemi daty, které během vašeho využívání našich služeb vznikají a efektivně zabraňují úmyslnému i neúmyslnému úniku.
  Ve velmi nepravděpodobném případě ztráty, zničení nebo neoprávněného změnění vašich dát budete neodkladné informováni. Vaše data jsou pro nás na prvním místě.

 7. Vaše práva jako subjektu údajů

  Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle článku 6 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.
  Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy jobs@tipsprot.cz

  1. Co můžete požadovat?

  2. V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat, opravu některých údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme, v některých případech máte právo požadovat vymazání vašich údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb), v některých případech právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů námi. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním údajů, který jste nám případně dříve poskytli. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

  3. Oprava vašich osobních údajů

  4. Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Pro opravu nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy jobs@tipsprot.cz
   Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

  5. Vymazání vašich osobních údajů

  6. Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů, a to prostřednictvím Uživatelského konta a/nebo, pokud toto konto nemáte vytvořené, prostřednictvím emailové adresy jobs@tipsprot.cz

  7. Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů

  8. Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy jobs@tipsprot.cz. Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů jinému poskytovateli, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

  9. Právo vznést námitky

  10. V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.

  11. Omezení zpracování

  12. Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

  13. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

  Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

 8. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

 9. Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: [•]. O podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím vašeho Uživatelského konta před datem jejich účinností.

Hledáme kolegy do týmu

Strategie a rozvoj (2)

Analyzuj s námi potřeby a příležitosti. Rozvíjej nové produkty a služby. A především pečuj o největší komunitu sázkařů, aby měli ze hry radost.

Marketing (3)

Pečuj s námi o stávající zákazníky a přiváděj další sázkaře formou kampaní. Monitoruj konkurenci a vytvářej strategii. Starej se o naše značky a jejich dobré jméno.

Divize IT (10)

Vyvíjej a zdokonaluj software pro sázení na smartphonu i desktopu. Spravuj celý IT systém firmy. Díky technologiím je Tipsport vždy nejméně o krok napřed.

Vnitřní správa (0)

Podílej se na efektivním a bezchybném fungování firmy. Všechno musí šlapat – od uvítání návštěv přes včasnou výplatu mezd až po nábor nových kolegů.

Holdingový provoz (1)

Spravuj s námi tisícovku poboček po celé zemi. Je důležité o ně pečovat, protože právě pobočky a jejich zaměstnanci představují tvář Tipsportu.

Kurzové sázky (3)

Buď součástí oddělení, které je srdcem Tipsportu už od jeho samotného vzniku. Na tobě bude záležet, abychom drželi správný kurz.

Volné pozice

SW Tester

Praha a Beroun

Android developer

Beroun

JavaScript developer

Praha a Beroun

Strategie a rozvoj

 • UX Designer

  Praha a Beroun

 • UI Designer

  Praha a Beroun

Marketing

 • Pracovník zákaznické podpory (slovenština)

  Beroun

 • Teamleader analytického oddělení

  Beroun

 • Webový analytik

  Beroun

Divize IT

 • IT Analytik

  Beroun

 • IT Projektový manažer (se zaměřením na oblast Security)

  Beroun

 • SW Tester

  Praha a Beroun

 • Android developer

  Beroun

 • Vývojář automatizovaných testů

  Beroun

 • JavaScript developer

  Praha a Beroun

 • Pracovník IT Service Desku

  Beroun

 • Release engineer

  Praha a Beroun

 • IT operations specialist

  Beroun

 • Information Security Specialist

  Praha a Beroun

Holdingový provoz

 • Chance - provozní pracovník pobočky sázkové kanceláře - Choceň

  Choceň

Kurzové sázky

 • Bookmaker junior pro Live sázky

  Beroun

 • Risk Analytik

  Beroun

 • Matematik – specializace na pravděpodobnost a náhodné procesy

  Beroun

Další pozice

 • NEZAUJALA TĚ ŽÁDNÁ VYPSANÁ POZICE?

  Praha a Beroun

Co říkají tipsporťáci?

Zásadní je pro mě flexibilní nastavení pracovní doby, coby čerstvý táta se můžu maximálně věnovat rodině. A kamarádům vždycky říkám, že na Berouně jsou nejlepší obědy, čímž myslím hlavně BlackDog :-).

Jan Bártek
vedoucí matematiků