Zásady ochrany osobních údajů v PERSONALISTICE

 1. Obecná ustanovení

  Na ochranu Vašich osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady ochrany osobních údajů v personalistice Vás informují o tom, jak Tipsport.net a.s., TIPSPORT a.s., CHANCE a.s. a Loterie Korunka s.r.o. získávají, uchovávají a dále zpracovávají osobní údaje v souvislosti s náborem zaměstnanců.

  V těchto Zásadách ochrany osobních údajů zpřístupňujeme informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje, a informace o Vašich právech a způsobu jejich uplatnění.

  Doporučujeme Vám pečlivě se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů seznámit.

 2. Správce osobních údajů

  Správcem vašich osobních údajů je Tipsport.net a.s., IČ: 281 78 653 DIČ: CZ699000475, sídlo: Politických vězňů 156, 266 01 Beroun – Centrum, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12548.
  Aktuální kontaktní údaje naleznete na https://jobs.tipsport.cz/kontakt/

 3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje získané v rámci náborového procesu zpracováváme po dobu maximálně dvou let od skončení daného výběrového řízení a to pro účely řádné realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici a případné následné uzavření pracovněprávního vztahu s Vámi.

  Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

  - komunikace s Vámi a reakce na Vaše požadavky nebo žádosti v souvislosti s potenciálním uzavřením pracovněprávního vztahu

  - nábor, hodnocení a přijímání zaměstnanců

  - naplňování požadavků dle platné legislativy

  - zlepšování kvality náborových aktivit

  Činíme tak zejména na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v možnosti uzavření pracovněprávního vztahu s Vámi jako uchazečem o zaměstnání. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je specifikován níže (body 3.1 – 3.3).

  1. Kontaktní údaje uchazeče

  2. Pro možnost komunikovat s Vámi během a po výběrovém řízení, zpracováváme zejména vaše jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon.

  3. Obsah životopisu

  4. Váš životopis je jako nutný podklad pro náborový proces v plném znění zpracováván společně s Vašimi kontaktními údaji.

  5. Emailová komunikace

  Emailovou komunikaci týkající se termínu pohovoru či doplnění detailu Vašeho osobního profilu a dalších administrativních záležitostí uchováváme po výše uvedenou dobu od skončení daného výběrového řízení.

 4. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

  1. Příjemci osobních údajů

  Vámi poskytnuté osobní údaje, můžeme zpřístupnit třetím stranám, a to zejména dalším společnostem skupiny TIPSPORT (TIPSPORT a.s., CHANCE a.s., Loterie Korunka s.r.o., pokud se bude jednat o náborový proces pro tyto společnosti) a dále třetím stranám, které zajišťují některé služby související s technickou podporou našich interních systémů. Tyto údaje můžeme zpřístupnit zejména společnosti:

   PC HELP, a.s., 60748516, Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč.

   Některé Vvaše osobní údaje mohou být výjimečně zpřístupněny státním orgánům či jiným třetím osobám při plnění povinností dle právních předpisů nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

 5. Zabezpečení dat

 6. Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

 7. Vaše práva jako subjektu údajů

  Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle článku 4. těchto Zásad ochrany osobních údajů v personalistice, pokud takové sdělení bude možné. Pro využití svých práv v oblasti ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy osobniudaje@tipsport.cz. V souladu s platnými právními předpisy můžete požadovat především níže uvedená práva (body 6.1 – 6.6):

  1. Oprava Vašich osobních údajů

  2. Máte právo na opravu svých osobních údajů, které jste nám poskytli v rámci náborového procesu.

  3. Vymazání vašich osobních údajů

  4. Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů, které jste nám poskytli v rámci náborového procesu.

  5. Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů

  6. Máte právo žádat potvrzení o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. V případě Vaší žádosti můžeme vybrané osobní údaje (zejména ty údaje, které zpracováváme na základě provedení opatření přijatých před uzavřením pracovněprávního vztahu a/nebo Vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude možné jej technicky provést.

  7. Právo vznést námitky

  8. V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, nebudeme tyto údaje dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.

  9. Omezení zpracování

  10. Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum, případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy.

  11. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

  Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Tuto stížnost můžete podat na této adrese: https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava.

 8. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

 9. Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů v personalistice upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů v personalistice se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: https://jobs.tipsport.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

Hledáme kolegy do týmu

Strategie a rozvoj (1)

Analyzuj s námi potřeby a příležitosti. Rozvíjej nové produkty a služby. A především pečuj o největší komunitu sázkařů, aby měli ze hry radost.

Marketing (4)

Pečuj s námi o stávající zákazníky a přiváděj další sázkaře formou kampaní. Monitoruj konkurenci a vytvářej strategii. Starej se o naše značky a jejich dobré jméno.

Divize IT (18)

Vyvíjej a zdokonaluj software pro sázení na smartphonu i desktopu. Spravuj celý IT systém firmy. Díky technologiím je Tipsport vždy nejméně o krok napřed.

Vnitřní správa (0)

Podílej se na efektivním a bezchybném fungování firmy. Všechno musí šlapat – od uvítání návštěv přes včasnou výplatu mezd až po nábor nových kolegů.

Holdingový provoz (5)

Spravuj s námi tisícovku poboček po celé zemi. Je důležité o ně pečovat, protože právě pobočky a jejich zaměstnanci představují tvář Tipsportu.

Kurzové sázky (2)

Buď součástí oddělení, které je srdcem Tipsportu už od jeho samotného vzniku. Na tobě bude záležet, abychom drželi správný kurz.

Online casino (0)

Provozuj a rozvíjej s námi online casino na webu a v mobilních aplikacích. Nabízej klientům jen ty nejpopulárnější hry na trhu a nejhodnotnější soutěže.

Volné pozice

IT analytik

Beroun

Java Developer

Beroun

Bezpečnostní architekt

Beroun a Praha

Strategie a rozvoj

 • Product owner pro Loterii Korunka

  Beroun a Praha

Marketing

 • Grafik

  Beroun

 • Pracovník zákaznické podpory

  Beroun

 • Specialista marketingu senior pro Loterii Korunka

  Beroun a Praha

 • VIP Specialista

  Beroun

Divize IT

 • IT Support

  Beroun

 • IT analytik

  Beroun

 • IT projektový manažer

  Beroun

 • Java Developer

  Beroun

 • Android Developer

  Beroun a Praha

 • Vývojář automatizovaných testů

  Beroun

 • JavaScript developer

  Beroun a Praha

 • Specialista IT Service Desku

  Beroun

 • Specialista aplikačního monitoringu

  Beroun a Praha

 • Specialista aplikační bezpečnosti senior

  Beroun

 • Specialista provozní bezpečnosti

  Brno

 • Bezpečnostní architekt

  Beroun a Praha

 • Teamleader M365, cloud a Apple platformy

  Beroun

 • Začni svou kariéru v IT analýze

  Beroun

 • DB Administrátor

  Beroun

 • PHP vývojář

  Beroun

 • Administrátor Microsoft technologií

  Beroun

 • Síťový a firewall administrátor

  Beroun

Holdingový provoz

 • Provozní pracovník pobočky sázkové kanceláře - Plzeň

  Plzeň

 • Provozní pracovník pobočky sázkové kanceláře - Domažlice

  Domažlice

 • Provozní pracovník pobočky sázkové kanceláře - Nový Bydžov

  Nový Bydžov

 • Chance - provozní pracovník pobočky sázkové kanceláře - Kolín

  Kolín

 • Chance - provozní pracovník pobočky sázkové kanceláře - Aš

Kurzové sázky

 • Bookmaker junior pro Live sázky

  Beroun

 • Datový analytik

  Beroun

Další pozice

 • NEZAUJALA TĚ ŽÁDNÁ VYPSANÁ POZICE?

  Beroun a Praha

Co říkají tipsporťáci?

Líbí se mi filosofie, která se u nás uplatňuje, že když práce člověka baví, tak ji dělá velmi dobře. V tom máme štěstí, že řízení rizik v sázkovce v sobě výborně kombinuje matematiku, analytické myšlení a sport. Navíc každý se nějak vyprofiluje a je mu umožněn posun do oblastí, které jsou mu bližší. Nebojíme se v tomto ohledu improvizovat a řekl bych, že to funguje.

Vojtěch Pivnička
vedoucí řízení rizik